تحقيقات مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 
 
 

تحقیقات مرکز

 
 
 
 
 
 

ارتباط چاقي و مقاومت به انسولين در زنان نازا

(دكتر ترابي‌زاده ـ وحيد رودسري ـ موسوي‌فر)

 

 

مقايسه بين پروژسترون تزريقي و شياف واژينال در زنان حامله پس از ivf

(دكتر وحيد رودسري ـ ترابي زاده ـموسوي فر)

 

 

بررسي شيوع افسردگي در200 زن نابارور مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان منتصريه

( دكتر فاطمه بهداني ـ دكتر عرفانيان تقوايي(متخصص پزشكي اجتماعي ) دكتر سيد كاوه حجت (رزيدنت روانپزشكي) دكتر سيد حسن عبادي (رزيدنت روانپزشكي))

 

 

تعيين ارتباط پارامترهاي گلبول قرمز با كيفيت اووسيت وامبريو (83)

(دكتر نزهت موسوي‌فر ـ آقاي دكترمهدي كوشيار ـ دكتر سمانه نوروزي )

 

 

بررسي شيوع و ميزان كارآيي iui در درمان نازايي در بيمارستان شريعتي در سالهاي 77ـ75

( دكتر زهره يوسفي ـ دكتر بتول صادقي)

 

 
 
 
 
 
 
معرفی مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصریه
روش درمانی ICSI میکرو اینجکشن(راهنمای بیمار)
روش درمانی IUI(راهنمای بیمار)
روش درمانی IVF(راهنمای بیمار)