تحريك تخمك گذاري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
تحريك تخمك گذاري
 
 
 
 
 
تحريك تخمك گذاري اصلاحي است كه به اقدامات پزشكي براي تحريك تخمدان اشاره دارد . اين نوع اقدامات پزشكي از تجويز كلوميفن تا گونادوتروپين و نيز تركيبي از اين دو دارو متغير است . گونادوتروپين ها هورمون هاي تزريقي جهت تحريك تخمك گذاري هستند كه براي هورمون هاي مترشحه بدن كاملا شناخته شده مي باشند.
با تجويز اين داروهاي تزريقي قادر خواهيم بود تا سطح خوني هورمون محركه فوليكول را افزايش دهيم ، كه اين امربه تحريك و رشد تخمك هاي مضاعف منجر مي شود . با استفاده از گونادو تروپين ها ، علاوه بر افزايش تعداد تخمك ها مي توانيم فاكتور هاي زماني ، مثل زمان تخمك گذاري را تحت كنترل در آورده ، و شانس حاملگي را افزايش دهيم .روشهاي مختلفي براي القاء تخمك گذاري مورد استفاده قرارمي گيرند . سيترات كلوميفن دارويي است كه در دهه 60 مورد استفاده قرار گرفته ، كه به تنهايي يا همراه گونادو تروپين هاي تزريقي براي كمك به تحريك تخمدان ها مورد استفاده قرار مي گيرد .
انواع مختلفي از گونادو تروپين ها براي القاء تخمك گذاري وجود دارند .ما از نزديك همه سيكل هايي كه گونادو تروپين در آن دخيل است را تحت نظر قرار داده و واكنش بيماران را با دو روش كنترل مي كنيم :
1 - از طريق بررسي ميزان استراد يول - با رشد فوليكول ها به محض واكنش آنها به دارو ، استراديول به داخل خون ريخته مي شود .
2 _ از طريق اولترا سونوگرافي واژن - اولترا سونوگرافي واژن مي تواند تعداد تخمك هاي در حال رشد را نشان داده و اندازه آنها را بسنجد .
در ابتداي سيكل تحريك ما سطوح استراديول را اندازه گيري نموده و براي ارزيابي رشد، دو روز در ميان اولتراسونوگرافي واژينال انجام مي دهيم . تا پايان سيكل اين ارزيابي ها بيشتر انجام ميشود تا فاكتور هاي زماني كه موجب افزايش شانس حاملگي و كاهش عوارض جانبي ميشود را تحت كنترل در آوريم .
سيكل هاي القاي تخمك معمولا با تجويز گونادوتروپين كورويونيك انساني ( HCG ) ، جهت ترغيب به تخمك گذاري انجام مي گيرد . تقريبا 40- 34 ساعت پس از تزريق HGC در سيكل IUI اسپرم به داخل رحم ريخته مي شود . براي اين كار از اسپرم آماده و تغليظ شده استفاده مي شود كه به افزايش تعداد اسپرم هاي در دسترس جهت ناباروري كمك مي كند .
عوارض جانبي و خطراتي در ارتباط بااستفاده از گونادو تروپين ها وجود دارند . شايع ترين عوارض جانبي اين داروها عبارت است از ناراحتي يا احساس پري قسمت تحتاني شكم ، نفخ شكم ، سر درد يا خستگي مفرط . ممكن است بيماران در محل تزريق احساس ناراحتي كنند . ماساژ محل تزريق يا گرم نگهداشتن آن مي تواند درد و ناراحتي بيمار را بكاهد .
شايد مهم ترين خطر استفاده از گونادوتروپين تزريقي ,حاملگي چند قلويي و تحريك مضاعف تخمك گذاري باشد . القاي تخمك گذاري در بيش از 20% موارد به حاملگي چند قلويي منجر ميشود ( بيش از يك جنين ) .تعداد زيادي از اين حاملگي ها به دو قلويي منجر مي شود .
اولتراسوند واژن به ما كمك مي كند تا مشخص كنيم كه چه تعداد فوليكول در حال رشد هستند ، اما اولتراسوند فقط به عنوان يك راهنما مي باشد و اين شمارش اختصاصي نيست . حاملگي همراه باسه جنين يا بيشتر هم مادر و هم جنين را از نظر مشكل حمل ، زايمان زود رس ، و خون ريزي با مشكل مواجه مي نمايد . تحريك بيش از حد تخمدان معمولا 7 -5 روز پس از تزريق HCG بوقوع مي پيوندد . پس از تزريق HCG و وقوع تخمك گذاري ، تخمك ها كاملا بزرگ مي شوند. چنانچه حاملگي به وقوع بپيوندد ، بزرگي تخمدان ممكن است تا بيش از شش هفته باقي بماند . به طور كلي علايم همراه با تحريك بيش از حد تخمدان خفيف بوده و ممكن است با شكم درد ، احساس سنگيني و نفخ همراه باشد . برخي مواقع ممكن است تنگي نفس نيز رخ دهد . در تحريك بيش از حد تخمدان وقوع مشكل جدي نادر بوده ولي غير ممكن نيست . ما با انجام التراسوند و تست هاي آزمايشگاهي سعي در جلوگيري از اين موارد را داريم.