نگهداري رويان در شرايط انجماد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
نگهداري رويان در شرايط انجماد
 
 
 
 
نگهداري رويان در شرايط انجماد در روش لقاح خارج از رحمي انقلابي ايجاد نموده است و بر ميزان موفقيت اين روش تاثير مثبتي گذاشته است . در روش لقاح خارج از رحمي ، با توجه به شرايط متفاوت مثل سن بيمار ، كيفيت رويان و برخي علل ديگر تعداد رويان هايي كه در درون رحم قرار مي گيرند متفاوت مي باشند . اغلب موارد تعداد رويان هاي كاملا سالم بيشتر از حد نياز براي قرار دادن داخل رحم هستند.اين رويانهاي اضافي را ميتوان در شرايط انجماد نگهداري كرد تا در آينده مورد استفاده قرار گيرند . اين كار بدين معناست كه بيماران مي توانند در دوره هاي بعدي نيز از رويان هاي منجمد شده استفاده نمايند ونياز به دارو درماني گران قيمت جهت تخك گذاري نخواهند داشت . نتيجه اين كار صرفه جويي در زمان وهزينه جهت انجام سيكل هاي لقاح خارج از رحمي ديگر مي باشد .
گرم كردن و انتقال رويان ها بر مبناي يك سيكل طبيعي پس از تخمك گذاري يا طبق يك سيكل برنامه ريزي شده كه شامل تزريق اگزوژن استروژن و پروستروژن مي باشد ، انجام مي گيرد .