بازكردن كمكي پوسته زونا( AZH )

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
بازكردن كمكي پوسته زونا( AZH )
 
 
 
 
قبل از آنكه جنين بتواند در مخاط رحم قراربگيرد، بايد از منطقه شفاف يعني كه آن را در برمي گيرد، آزاد شود.
((AZH)) يعني ايجاد يك شكاف كوچك درمنطقه شفاف . 
با AZH رويان ميتواند از منطقه شفاف بيرون بيايد بطوري كه  مي توان آن را پس از انتقال در رحم قرار داد.
 
AZH چگونه انجام مي شود؟
اين فرايند به طرق ذيل انجام مي گردد:
1:) سوراخ كردن منطقه شفاف با استفاده از سوزن
2:) استفاده ازيك وسيله اسيدي براي باز كردن يك شكاف و يا
3:) استفاده از ليزر براي ايجاد يك شكاف .
 
برخي از صاحب نظران استفاده از AZH را براي بيماراني كه رويان هاي آنها كيفيت مناسبي ندارند يا بيماراني كه مكررا حاملگي آنها با شكست مواجه مي شود و نيز زوجهايي که سن آنها بيش از 35 سال مي باشد ، توصيه مي نمايند .