تخمک اهدايي ( DE )

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تخمک اهدايي ( DE )

 
 
برنامه تخمک اهدايي براي زوج هايي برنامه ريزي شده است که يا تخمک نداشته يا تخمک آنها از کيفيت پاييني برخوردار است ، احتمال حاملگي در آنها به دليل بيماري يا سن بالا بسيار کم است و يا ممکن است در صورت حاملگي بيماري ژنتيکي خطرناکي را به نسل بعدي منتقل نمايند .
 

                                    

 
شرايط مختلفي براي اهداکننده ها و گيرنده هاي تخمک وجود دارند . به همين دليل ، بخش اهداء تخمک به سه بخش تقسيم شده است :
 
1. برنامه اهدا تخمک : بررسي کلينيکي .
2. فرآيند اهدا : پذيرش تخمک .
3. پيش شرطها و فرآيند اهداء تخمک .
 
چگونه يک اهداکننده تخمک باشيم
 
شما ممکن است بتوانيد به زوجين نابارور کمک نمائيد . برخي از زوجين نمي توانند بچه دار شوند . به دليل اينکه يا خانم تخمک ندارد و يا کيفيت تخمکش نامناسب است . براي اينگونه خانمها ، تنها شانس حاملگي آن است که تخمک هاي اهدائي توسط زنان ديگر را دريافت نمايند .
 
اهداکننده بايستي از داروهاي محرک تخمک گذاري استفاده نمايد که اين داروها معمولا به مدت 10 تا 12 روز مي شوند و در اين مدت پاسخ تخمدان توسط آزمايش واولتراسونوگرافي کنترل مي شود سپس تحت بيهوشي سبک تخمکها از تخمدان تخليه مي شود .
 
هزينه مالي اهدای تخمک توسط گيرنده هاي تخمک پرداخت مي شود .
 
ترجيحا سن اهداکننده بايد 20 تا32 سال باشد ، غير سيگاري بوده ، اعتياد ديگري نداشته و تاريخچه ژنتيکي اهداکننده بايد مشخص باشد .
 
در صورت تمايل با مرکز ناباروري تماس بگيريد تا شايد بتوانيد به زوجين نابارور کمک نمائيد .
 
 اهداء تخمک
 
جلسه مشاوره
 
اين موضوع اهميت دارد كه همه بيماران يك جلسه مشاوره در مركز نازايي داشته باشند . اين جلسه فرصتي را فراهم مي آ ورد تا در موضوع فرآيند اهداء تخمك به تفصيل گفتگو شده و سوالاتي در اين مورد مطرح شود . در زمان جلسه مشاوره ، بيماران با پزشك و ديگر پرسنل بخش تيم مركز نازايي ملاقات نموده و در مورد روند اهداء تخمك اطلاعاتي پيدا مي كنند .
 
پزشك تاريخچه زوجين را مورد مطالعه قرارداده و غالبا دستور چند آزمايش تشخيصي ميدهد. بيماران مورد معاينه قرار مي گيرند و در اغلب موارد اولترا سوند واژينال و تجزيه و تحليل اسپرم از آنان انجام مي گيرد . كل معاينات و بررسي هاي بيماران معمولا حدود 3 – 4 ساعت زمان مي گيرد .
 
غربالگري گيرند گان
 
جهت كاهش و شناسايي بهتر خطرات بالقوه اي كه ممكن است از تخمك هاي اهدائي ناشي شود ، از بيماران جهت غربالگري آزمايش بعمل مي آيد . اين آزمايشات جهت مطلوب نمودن اهداء و تشخيص خطرات احتمالي براي گيرنده انجام مي شود . در برخي موارد تهديد كننده سلامتي در فرد گيرنده ، ممكن است افراد از شركت در اهداء ممانعت شوند .
 
غربالگري اهدا كننده ها
 
وقتي معاينات جسمي و رواني بطور كامل انجام شدند و اجازه نامه امضاء گرديد ، فرآيند بررسي اهداء كننده ها را شروع كرده و به هر اهداء كننده پيشنهاد مي كنيم خلاصه اي از ويژ گي هاي خود را بصورت كتبي ارائه نمايد . همچنين نتايج حاملگي قبلي ، وضعيت تاهل و نيز وضعيت طبي و جراحي او را نيز جويا مي شويم .ميزان تحصيلات و سابقه كار اهداء كننده و نيز خلا صه اي از موقعيت طبي موجود در خانواده نيز بررسي مي شود.
 
زوجين يا خود اهداء كننده را معرفي مي نمايند ويا اطلاعات اهداء كننده را بررسي نموده ودر عرض يك هفته پذ يرش تخمك اهدائي را به صورت كتبي به ما اعلام مي دارند .پس از پذيرفته شدن اهداء كننده فرآيند اهداء برنامه ريزي ميشود. اين برنامه ريزي به تطابق زماني سيكل قاعدگي گيرنده و اهداء كننده بستگي دارد و ما مشخص مي نماييم كه چه موقع استروژن ودر برخي موارد ( پروژ سترون ) بايد تجويز شود تا همزماني سيكل ها را ميسر سازد .
 
سيكل تحريك تخمك گذاري اهداء كننده
 
اهداء كننده از طريق داروي تزريقي تحت تحريك اوولاسيون قرار مي گيرد تا رشد تخمك ها تحريك شود . در زمان فاز تحريكي ، اهداء كننده ها به صورت دوره اي ويزيت مي شوند تا ميزان پاسخ آنها از طريق معاينه با اولتراسوند تحت كنترل قرار گيرد .
زماني كه تخمك ها به اندازه كافي رشد كرده باشند از دريافت كننده تقاضا مي شود تا در روز معين به مركز مراجعه نمايد. صبح روز اهداء تخمك ، از مرد درخواست مي شود تا يك نمونه از اسپرم براي كشت تخمك ها ارائه نمايد . پس از كشت و انجام باروري كمكي مناسب ( لقاح خارج از رحميIVF يا تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك ( ICSI ) وغيره ) تخمكهاي بارور شده در داخل انكوباتور قرارداده مي شوند .
 
انتقال رويان
 
كل فرآيند معمولا پنج روز به طول مي انجامد .
 
انتقال رويان 5 – 3روز پس از بارورسازي انجام مي گيرد ، بعد از انتقال بيماران به مدت يك ساعت در مركز استراحت مي كنند و سپس به مدت 24 ساعت در منزل استراحت مي نمايند .
 
انتقال رويان اغلب بدون بيهوشي انجام گرفته و فقط چند دقيقه به طول مي انجامد. اين كار مانند قرار دادن اسپرم در داخل رحم است . بعضي اوقات ممكن است لازم شودكه در زمان انتقال رويان دهانه رحم متسع شود تا انتقال تسهيل شود.
 
ممكن است عوارض جانبي كمي مثل انقباض خفيف رحمي و خونريزي كم به وقوع بپيوندد.
 
پس از بازگشت به منزل بيماران به مصرف داروي هورموني خود ادامه مي دهند .دو هفته پس از انتقال رويان حاملگي تثبيت مي شود . چنانچه حاملگي موفق باشد ، هورمون درماني ها براي مدت 10 هفته ديگر ادامه پيدا مي كند .اگر حاملگي به وقوع نپيوندد ، اين دارو درماني متوقف مي شود .