تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزيني ( PGD )

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزيني ( PGD )

 
PGD براي نقص در يك ژن:
 
برنامه تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزيني ( PGD ) بيماريهاي شناخته شده اي را در مورد نقص يك ژن مخصوص مورد بررسي قرار مي دهد و والديني كه فرزندان آنها به دليل كروموزم هاي غير طبيعي در معرض خطر روز افزون قرار مي گيرند با تشخيص و انتقال رويان هايي كه ((حامل )) بيماري ارثي نيستند مي توانند فرزندان سالمي داشته باشند .
 
ليست تعدادي از بيماريهاي ژنتيكي كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرند عبارتند از :
 
  • بيماري TAY – SACHS
  • CYSTIC FIBROSIS
  • تالاسمي
  • بيماري سلول داسي شكل
  • بيماري هاي در ارتباط با كروموزوم X مثل هموفيلي ، ديستروفي عضلاني
  • آتروفي عضلات ستون مهره ها
تشخيص ژنتيكي پيش از لانه گزيني به اين صورت است كه اووسيت فقط با يك اسپرم از طريق تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك ( ICSI ) تركيب مي شود. سپس در محيط كشت رشد داده مي شود تا به مرحله شش تا هشت سلولي برسد. يك تا دو عدد از سلولهاي در حال رشد برداشته شده و تحت نمونه برداري قرار مي گيرند .
DNA با ساختن چند كپي از ژن مورد نظر با استفاده از روش PCR مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. رويان هاي غيرآلوده ، به اميد آغاز حاملگي با جنيني كه عاري از هرگونه خطر ابتلا به بيماريست به داخل رحم منتقل مي شوند .
PGD براي تشخيص كروموزومهاي غير طبيعي_هيبريديزاسيون فلوئورسنت درجا( FISH ):
فعاليت تشخيص ژنتيكي قبل از لانه گزيني براي ارزيابي سلولهاي قبل از دوره روياني جهت ارزيابي كروموزومهاي اختصاصي غير طبيعي انجام مي شود . يك سلول طبيعي در مرحله قبل از روياني 23 كروموزوم از مادر و 23 كروموزم از پدر دارد كه جمعا 46 كروموزم مي شود. گاهي سلولها در روند تقسيمات اوليه ، بطور مساوي تقسيم نمي شوند . اين اشكال در تقسيم اغلب با افزايش سن مادر افزايش پيدا نموده و يكي از دلايل مهم كاهش باروري وقوع و افزايش ناهنجاريهاي كروموزومي و ژنتيكي در ارتباط با افزايش سن مي باشد .
با استفاده از روش هيبريديزاسيون فلوئورسنت در جا ( FISH ) مي توانيم تعداد كروموزمهاي اختصاصي را بشماريم .به طور كلي كروموزومهايي كه بيشتر در پيدايش ناهنجاريها دخيل هستند مثل كروموزوم 21 ، كروموزم 18 يا كروموزومهاي X و Yشمرده ميشوند.
ازديگر موارد كاربرد FISH تشخيص وضعيت سلول قبل از مرحله روياني براي انتقال آن مي باشد .با انتقال روياني كه نقص كروموزوم اختصاصي ندارد ، تعداد رويانهاي انتقالي را مي توان كاهش داد كه در عوض خطر حاملگي سه قلويي يا چهار قلويي كاهش پيدا مي كند .
اميدواريم در آينده بتوانيم با كمك گرفتن از متخصصين ژنيتيك شاهد راه اندازي اين تكنولوژي در مركز خود نيز باشيم .