اهداف مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 
 
اهداف مرکز
 
 
 
مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری میلاد در سال 1375 با هدف فراهم آوردن مراقبتهای بهداشت باروری برای زوجین نازا پایه گذاری شد.
از این طریق گروهی از متخصصین گرد هم آمدند تا دستیابی به این اهداف را با تلفیق جدیدترین یافته های پزشکی و جراحی زنان با مهارتهای پیشرفته آندرولوژی (ناباروری مردان) و جنین شناسی و آزمایشگاهی میسر سازند.
مراقبت های تخصصی به کمک پزشکان، ماماها، پرستاران و سایر کارمندان آموزش دیده ارائه می شود. این ترکیب جو منحصر به فردی را برای بیماران فراهم می کند به نحوی که کیفیت زندگی را در بیماران بهبود می بخشد. ضمن اینکه شانس بارداری را نیز به حداکثر می رساند.
ما بر این باوریم که با آموزش کامل بیمارانمان در طی مراحل درمان، امکان تصمیم گیری بهتر را برای آنان فراهم می آوریم.