جنين اهدايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
اهدای جنین
 
 
اهدای جنین یک شکل از روش های کمک باروری موفق و تثبیت شده است که در بعضی از زوجین نازا قابل استفاده است. 50% از بیمارانی که در سیکل IVF+ET قرار می گیرند تعدادی امبریو (جنین) دارند که مورد استفاده قرار نمی گیرد و می تواند فریز شود و در سیکل های بعدی درمان و یا در زوجین دیگری که نیازمند جنین باشند مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

اهدای جنین برای چه بیمارانی استفاده می شود؟

 
زوجین با شوهر آزواسپرم
زوجین باسابقه تولد فرزند با اختلالات ژنتیکی
 
همچنین نارسایی اولیه بیضه، اختلالات ژنتیک در زوجین، نارسایی زودرس تخمدان، دیس ژنزی گونادال یا نارسایی ناشی از شیمی درمانی، رادیوتراپی و یا برداشتن جراحی تخمدان در زوجین مسن که تحت درمان IVF قرار گرفته اند و یا کیفیت تخمک نامناسب بوده و یا پاسخ تخمدانی کافی نداشته اند، توصیه به اهدای جنین و یا استفاده از تخمک اهدایی می شود.
 
 

زوجین اهداکننده جنین چه اقداماتی انجام می دهند؟

 

  1. بررسی از جهت بیماریهای آمیزشی - عفونی و سوابق ژنتیکی
  2. HIV، HCV و HbsAg
  3. بهتر است از اسپرم فریز شده برای پیشگیری از HIV استفاده کرد.
 
 

زوجین گیرنده جنین چه اقداماتی انجام می دهند؟

 

  1. سوابق بیماریهای خانوادگی و پزشکی
  2. معاینه کامل زنیتال
  3. اسمیر سرویکال
  4. بررسی آنتی بادی HIV I,II، HCV و HbsAg
  5. CBC و گروه خون
  6. FBS و فشار خون در افراد مستعد