علل ناباروری در زنان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 علل ناباروری در زنان 
 
ناباروری زنان به ناباروری در زنان و آندسته از عوامل و مشکلاتی که در ناباروری به زنان مرتبط است اطلاق می گردد و می تواند دلايل مختلفی داشته باشد همانند:
 
سن
 
تغييرات وابسته به سن از قبيل کاهش ذخيره تخمک ها در تخمدان‌ها (Ovarian reserve)، ممکن است منجر به توسعه ناباروری شود. باروری در زنان پس از سن 27 سالگی شروع به کاهش می کند و سرعت کاهش باروری پس از سن 35 سالگی تسريع می گردد. در ارتباط با ذخيره تخمدان از حيث تخمک، يک زن 12% از ذخيره تخمدانی خود را در سن 30 سالگی دارد و اين ميزان در سن 40 سالگی به 3% کاهش می يابد.
 
نقص عملکرد تخمدانی
 
شايعترين علت ناباروری زنان نقص تخمک گذاری است. اين حالت ممکن است بدليل نقص در عملکرد غده هايپوتالاموس و در نتيجه اختلال در تحريک غده هيپوفيز باشد. استرس، تروما، تغييرات در وزن بدن، بی اشتهايی يا اختلالات در غذا خوردن و فعاليت ورزشی زياد ممکن است فاکتورهايی در توسعه عدم تخمک گذاری باشند. زنان با چنين مشکلاتی LH و FSH کافی را جهت تحريک بلوغ فوليکول ها در تخمدان توليد نمی کنند. فاکتورهای اندوکرين (شامل بيماری تيروئيد، ديابت، هايپرپرولاکتنمی ، توليد فراوان آندروژن آدرنال) و بيماری کبدی در عملکردهای هيپوتالاموسی يا هيپوفيزی اختلال ايجاد می کند که در نتيجه ممکن است از رشد فوليکول ها، تخمک گذاری يا بقاء کورپوس لوتئوم (که برای بقاء آبستنی ضروری است) جلوگيری کند. اين اختلالات اندوکرين و عدم تعادل ها برای بازيافتن بارداری نياز به اصلاح و کنترل دارند.
 
سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCOS)
 
اختلالی است که در 5 تا 10% جمعيت زنان رخ می دهد. به نظر می رسد مقاومت به انسولين منجر به هايپرانسولينميی شده که تخمدانها را به توليد آندروژن بيشتر تحريک می کند و باعث ايجاد اين سندرم می شود. زنانی که مبتلا به سندرم تخمدان پلی کيستيک (PCOS) هستند ممکن است همه يا برخی از علايم زير را داشته باشند؛ چاقی، هايپرپرولاکتنمی، کيست های تخمدانی، نامنظم شدن قاعدگی، علايم هايپرآندروژنيسم (آکنه، آلوپسيا، پرومويی)، هايپرکلسترومی، افزايش نسبت LH/FSH و ناباروری. زنانی که وزن اضافه شان در ناحيه کمر توزيع شده است نشانه های اغراق آميز و درجه ای از علايم PCOS را دارند. زنان باردار مبتلا به PCOS نيز در خطر بيشتری برای سقط و تحمل مشکلات بارداری قرار دارند.
 
علل لوله ای/اندومتريال
 
بيماری التهابی لگن نيز ممکن است در ايجاد ناباروری با ايجاد آسيب در لوله ها و ديواره اندومتريال نقش داشته باشد .اندومتريوزيس حالتی است که با حضور بافت اندومتريال اکتوپيک مشخص می شود و ممکن است تاثيری بر جنبه های مکانيکی تخمک گذاری، برداشت اووسيت، انتقال توسط لوله فالوو لانه گزينی تخمک بارور داشته باشد.
 
علل سرويکس
 
ناباروری سرويکال می تواند با تغيير در کيفيت و کميت موکوس که برای عبور اسپرم به رحم ضروری است ايجاد شود. عفونت هايی مانند کلايميديا ممکن است بر کيفيت موکوس تاثير داشته باشد. همينطور، پروسه های جراحی سرويکس از قبيل فرسايش ليزری يا سرما درمانی ممکن است باعث تخريب غده های ترشح کننده موکوس در سرويکس شوند.
 
بيماريهای مقاربتی
 
عفونت هايی منتقل شونده از طريق مقاربت (Sexually transmitted infections) از دلايل عمده ناباروری محسوب می شود. عفونت هايی مقاربتی اغلب نشانه های اندکی از خود بروز می دهند که اين امر منجر به از دست رفتن زمان مناسب جهت اقدامات پيشگيرانه و درمانی مناسب می گردد.
 
نقايص فاز لوتئال
 
ناتوانی برخی زنان در نگه داری مرحله ابتدايی بارداری ممکن است ناشی از نقص فاز لوتئال مرتبط با پروژسترون نامناسب و ناکافی باشد.
 
استعمال دخانيات
 
استعمال دخانيات برای تخمدان ها مضر می باشد و ميزان صدمه آن بستگی به شدت و مدت زمانی دارد که شخص از دخانيات استفاده می کند. نيکوتين و مواد شيميايی ديگر که در توانايی بدن در توليد استروژن (هورمونی که در تنظيم تشکيل فوليکول ها و تخمک گذاری نقش دارد) مداخله می کنند سبب می شوند که سلول های تخمک نسبت به ناهنجاريهای ژنتيکی مستعد باشند. البته بعضی از صدمات غيرقابل اجتناب می باشند، اما ترک سيگار می تواند از صدمات بيشتر جلوگيری کند.
 
وزن بدن و اختلالات تغذيه ای
 
متخصصين علوم ناباروری بر اين عقيده هستند که 12% از دلايل تمام ناباروری ها بدليل وزن اندک يا اضافه وزن زنان می باشد. سلول های چربی، علاوه بر اندام های اوليه جنسی استروژن توليد می کنند. چربی زياد بدن سبب توليد بيش از حد آندروژن ها می شود که واکنش بدن و جلوگيری از باردار شدن را در پی خواهد داشت. از طرفی چربی اندک بدن نيز منجر به توليد ناکافی استروژن و اختلال در سيکل قائدگی می شود. در مجموع هم زنان با کمبود وزن و هم زنان با اضافه وزن دارای سيکل های نامنظم می باشند که تخمک گذاری آن رخ نمی دهد و يا به اندازه کافی نمی باشد.