ناباروری های توجیه نشده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ناباروری های توجیه نشده 
 
در برخی موارد که علت واضحی برای ناباروری يافت نمی شود يعنی بيمارانی که قاعدگی های منظم و آزمايش های هورمونی طبيعی دارند و هيستروسالپنگوگرافی آن ها طبيعی است و مرد نيز مشکلی ندارد، به اين گروه از ناباروری ها ناباروری توجيه نشده (يا ناباروری با علت نامشخص) گفته می شود.

بررسی های دقيق تر دستگاه تناسلی و حفره لگنی کمک کننده است، به ويژه اگر اين افراد به درمان های اوليه پاسخ نداده باشند و طول مدت ناباروری قابل توجهی داشته باشند. در اين موارد معمولا انجام عمل لاپاروسکوپی توصيه می شود که با اين عمل دوربين با برشی به طول يک سانتی متر از زير ناف به شکم وارد شده و محوطه لگن، تخمدان ها، رحم و لوله ها به دقت ارزيابی می شوند. بدين طريق می توان آن دسته از علل ناباروری که خود را در بررسی های اوليه نشان نمی دهند مثل وجود چسبندگی يا بيماری آندومتريوز را تشخيص داده و همزمان درمان نيز انجام داد و با مشاهده دقيق وضعيت بيمار بهترين روش درمان ناباروری را نيز برای وی انتخاب کرد و اين امر لاپاروسکوپی را به ابزاری ارزشمند در تشخيص و درمان علل ناباروری تبديل نموده است.