علت 30%شکست درمان ناباروری در روش ميكرواينجكشن عدم قدرت اسپرم در فعال سازی تخمک است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عضو هيات علمي پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي در تشريح علل عدم موفقيت درمان ناباوري به روش ميكرواينجكشن گفت: در 30 درصد از تخمك‌هايي كه اسپرم وارد آنها مي‌شود، لقاح انجام نمي‌شود و اين در حالي است كه افزايش درصد لقاح در موفقيت درمان ناباروري تاثير زيادي دارد.

دكتر محمدحسين نصر اصفهاني كه در حاشيه كنفرانس باروري و ناباوري به سوالات خبرنگاران پاسخ مي‌گفت اين مطلب را در پاسخ به پرسشي درباره علت باردار نشدن برخي زنان نابارور كه تحت درمان با روش ميكرواينجكشن قرار مي‌گيرند عنوان و اضافه كرد: يكي از علل اين امر آن است كه اسپرم قدرت فعال سازي تخمك را ندارد اين در حالي است كه اسپرم پس از ورود به تخمك ژنوم پدري را به آن وارد و جنسيت را مشخص مي‌كند. اسپرم داراي ماده‌اي است كه محرك شروع زندگي به شمار مي‌رود. اگر اسپرم فاقد اين ماده باشد يا اين ماده در آن به اندازه كافي وجود نداشته باشد، تخمك چرخه زندگي را آغاز نمي‌كند بنابراين اگر پس از يك روز از وارد شدن اسپرم به تخمك، لقاح صورت نگيرد از نظر ما عمل لقاح امكانپذير نيست.

نصراصفهاني در ادامه اظهار كرد: اين مشكل را تا حدودي با انجام يك تست ژنتيك روي اسپرم مي‌توان مشخص كرد؛ اما بر اساس تحقيقات انجام شده مي‌توان همزمان با تزريق اسپرم، تخمك را فعال كرد و بدين ترتيب شانس باروري را افزايش داد.

عضو هيات علمي پژوهشكده رويان درباره احتمال حفظ نسل حيواناتي كه در حال انقراض هستند با استفاده از شبيه‌سازي، گفت: مي‌توانيم از سلولهاي بدن حيواناتي كه در حال انقراض هستند نمونه برداري كنيم تا ذخيره ژنتيك آنها را به دست آوريم و بدين ترتيب آنها را از خطر منقرض شدن نجات دهيم. براي انجام اين كار نياز به هماهنگي بين گروه‌هاي شبيه سازي و محيط زيست است. مثلا از رحم و تخمك شير مي‌توان براي نگهداري ببر استفاده كرد.